Η εταιρία Πέτρος Αποστολάκης κ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. με τον διακριτικό τίτλο "Ευτυχία" ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3000τ.μ. Η εταιρία ασχολείται με το σχεδιασμό, την παραγωγή και την εμπορεία ενδυμάτων. Η πολυετής πείρα των μετόχων (από το 1970) και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό που απαριθμείται από 40 άτομα εγγυάται τα πλέον ποιοτικά και ταυτόχρονα προσιτά σε τιμές ενδύματα.

Η κάθετη μονάδα παραγωγής αποτελείται από οργανωμένο πλεκτήριο με τελευταίου τύπου εξοπλισμό, κοπτήριο και ραφείο καθώς και οργανωμένο δίκτυο πωλήσεων στο εσωτερικό και τα βαλκάνια.